Neueste Beiträge

Kenjutsu Mugai Ryu

Iai no Kata

Mugai Ryu Iai no Kata  居合の形 Die Partnerübung mit Schwert wird Kumitachi genannt. Neben Kata und Tameshigiri gehört Kumitachi zum essentiellen Mugai-Ryū Training.…